top of page

Priser
 
Medlemsavgift 350 kr/år.
 
Terminsavgift Bredd 2 600kr/termin
Terminsavgift FTB 3 200kr/termin
Terminsavgift FT 3 400kr/termin
Terminsavgift TT 3 400kr/termin
 
Läger 3 dagar, tid: 9-15, 1 050kr
 
Exempel på hallar
 
Gärdeshallen
Engelbrektshallen
Enskedehallen
Mälarhöjdshallen
Åkeshovshallen m.fl.

bottom of page