top of page

Försäkringar

 

Alla våra gymnaster och ledare är försäkrade via föreningen.

 

Basförsäkringen är en grundförsäkring som alla gymnaster i barngrupperna har. Försäkringarna gäller för all gymnastikträning samt resa till och från träningen.

 

Träningsförsäkring är en del av träningslicensen. Den är obligatorisk för alla kategorier av gymnaster som utför fria rotationer runt tväraxeln, dvs volter. Försäkringarna gäller för all gymnastikträning samt resa till och från sådan aktivitet.

 

Tävlingsförsäkringen är som ovan och obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling. Försäkringen är personlig och knuten till tävlingslicensen. Precis som alla våra försäkringar, gäller det all gymnastikträning samt resa till och från träningen.

 

Samtliga ledare har Riksidrottsförbundets grundförsäkring som innehåller:

 

- Ansvarsförsäkring

- Förmögenhetsbrottsförsäkring

- Rättsskyddsförsäkring

- Olycksfallsförsäkring (för ledare och funktionär)

 

Försäkringsmäklaren Pensum AB hanterar Gymnastikförbundets försäkringar. Mer information om försäkringarna med fullständiga villkor och ersättningsnivåer samt tilläggsförsäkringar finns på www.pensum.se.

 

 

Vid skada, ring SVEDEA och anmäl vad som hänt på telefonnummer: 0771 160 199.

 

bottom of page