top of page
VERKSAMHET

Hoi Polloi betyder den breda massan, majoriteten, vilket hos oss översätts till att alla är välkomna att gympa!

Vi erbjuder barn- och ungdomsgymnastik inom truppgymnastik, både för pojkar och flickor. Vi bygger en stor rörelsearsenal genom att träna styrka, explosivitet, smidighet, rörlighet, kroppskontroll och koordination. Mer detaljerad information finner ni under "Våra Grupper".

 

Värdegrund

Vår värdegrund är föreningens ledstjärna. Där våra ledare skall vara goda förebilder och både respektera allas lika värde samt även respektera utövarnas personliga integritet. De skall bidra till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapa en miljö där individen reflekterar och tar ansvar. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet, hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet. 

 

Som gymnast och ledare i GF Hoi Polloi, ska värdegrunden guida oss i bemötande av varandra och i situationer där vi känner oss osäkra på hur vi skall agera. Vi tar ansvar för att vår värdegrund konkretiseras i vår dagliga verksamhet. Ord blir till handling, genom att vi förser våra ledare med planeringstid, utbildning samt aktivt arbeta med uppförandekoden, både med ledare och aktiva vid varje träning. 
 

Ledord

 

Rörelseglädje

Rörelseglädje skapar lusten till gymnastiken, vilken blir källan till den inre drivkraften, som i sin tur är nyckeln till sund motivation. Med motivation kommer engagemang och ansvar, viktiga delar i långsiktig träning. 

 

Utveckling

Alla våra gymnaster ska få möjligheten att utvecklas och erbjuds därför träning i mindre gruppen med mer handledd tid. Utveckling sker bäst i en trygg och stimulerande miljö och därför är alla våra ledare licensierade och utbildade via Gymnastikförbundet eller internt. Vår träning utgår ifrån den svenska gymnastikmodellen, se nedan.

 

Nyckelmodellen ser ut som följer

·         Utgå från barnrättsperspektivet

·         Utveckla ett brett utbud av olika former av gymnastik

·         Välutbildade och kompetenta ledare

·         Uppmuntra utövarnas egen drivkraft

·         Ta hänsyn till individuell utveckling

·         Träna smart

·         Träna tålmodigt

·         Framgångsrika föreningar

·         Kvalitetssäkrade strukturer

·         Ständig utveckling

 

 

Gemenskap

Trygghet och sammanhållning skapas genom att vi lyssnar och uppmärksammar varandra. Vilket vi gör då vi accepterar och respekterar varandras olikheter. Vi har en nolltolerans mot mobbning och rasism. Hos oss är alla lika viktiga! 

En gemensam kärlek till gymnastiken förenar oss, och tillsammans skapar vi glädje, vänskap och träning.

 

Hoi Polloi! 

 

 

bottom of page