top of page

1. Allmänt

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”) hos Hoi Polloi AB (org.nr 556981-6589), hädanefter kallat “HP”, ”oss” eller ”vi”, på Hoi Polloi:s webbplatser. Genom att använda hoipolloi.se och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”Villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap och som är bosatta i Sverige.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på hoipolloi.se vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på hoipolloi.se vid den tidpunkt då du gör din beställning.

 

2. Priser och avgifter

De priser som anges på hoipolloi.se är inklusive lagstadgad mervärdesskatt, och exklusive fraktkostnaden.

Fraktkostnaden för varje beställning är densamma oavsett storleken eller vikten på din beställning. Kostnaden för de olika leveranssätten anges klart och tydligt i kassastegen. Vår standardfraktkostnad är 39,90 kronor. Om vi inte kan leverera din beställning i sin helhet, utan måste dela upp den på flera leveranser, kommer du inte att debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser.

 

3.Beställning/upprättande av avtal

Du kan göra dina beställningar via hoipolloi.se, telefon, e-post. När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer en Hoi Polloi-medarbetare att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

 

4. Leverans

Hoi Polloi AB iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt, till en bostadsadress eller utlämningsställe i Sverige. 

Hoi Polloi AB strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Vårt mål är att leverera inom 3–5 arbetsdagar efter att vi har fått och bekräftat din beställning, såvida inget annat har avtalats. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva ditt köp. Innan du gör din beställning får du information om förväntat leveransdatum. När du har gjort din beställning skickar vi även ett e-postmeddelande till dig med information om förväntat leveransdatum, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Om du inte får din beställning till det förväntade leveransdatumet – kontakta kundservice@hoipolloi.se.

 

5. Ångerrätt

Du kan ångra eller returnera din beställning från och med den dag du gör din beställning till och med 14 dagar efter mottagandet av dina beställda varor. Om du har debiterats för varorna får du en återbetalning som inkluderar Hoi Polloi's standardfraktkostnad. Väljer du att behålla vissa varor och endast delvis returnera din beställning, återbetalas inte fraktkostnaden. 

 

Om du vill ångra ditt köp eller returnera din beställning, ber vi dig att meddela oss detta skriftligen, genom att skicka ett brev till Hoi Polloi AB, Klackvägen 24, 12639 Hägersten, eller mejla till kundservice@hoipolloi.se. Alternativt kan du fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär. Oavsett vilket av ovannämnda sätt du använder, måste det skriftliga meddelandet vara oss tillhanda inom den 14-dagarsperiod som anges i avsnitt 5.1 ovan. Du har därefter ytterligare 14 dagar på dig att returnerna varorna i enlighet med avsnitt 6 (Returer) nedan. Vi kommer att göra en återbetalning, företrädesvis med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället (eller, om betalning ännu inte har erlagts för de aktuella varorna, se till att returen återspeglas i saldot på ditt konto), snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att vi har fått ditt meddelande om ånger av köpet under förutsättning att vi har fått tillbaka varorna eller bevis på att du har skickat tillbaka varorna. Ett annat betalningssätt kan komma att användas för återbetalningen, under förutsättning att du godkänner en sådan ändring. Detta kommer under inga omständigheter att medföra några extrakostnader för dig.

Om du har mottagit en felaktig vara ska du omgående meddela Hoi Polloi AB om detta och returnera varan i enlighet med avsnitt 6 (Returer) nedan. För varor som vi bedömer vara felaktiga gör Hoi Polloi AB en fullständig återbetalning. Bestämmelserna häri begränsar inte gällande lagstadgade rättigheter.

 

6. Returer

Hoi Polloi AB garanterar en fullständig återbetalning eller, om du så föredrar, byte av returvaror i enlighet med avsnitt 5 (Ångerrätt), under förutsättning att alla varor returneras i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova varan) och att lappar och etiketter är intakta.

Alla våra försändelser innehåller ett förtryckt returformulär som du kan använda om du önskar returnera en eller flera varor.

 

7. Betalningssätt

Du kan betala för dina varor på de olika sätt som presenteras nedan.

Betalning före eller vid leverans

Kortköp

Du kan ange dina betalningsuppgifter då du gör beställningen genom att använda ett giltigt betalkort (VISA eller Mastercard). Aktuellt belopp reserveras direkt på ditt kort, men kommer inte att debiteras förrän varorna skickas. Hoi Polloi AB förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

 

8. Vårt ansvar

Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar Hoi Polloi AB:s ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.

Hoi Polloi AB ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller likande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på hoipolloi.se är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

 

9. Färger

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på hoipolloi.se är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

 

10. Garanti

Om de varor du har köpt är defekta, tillämpar Hoi Polloi AB gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast om detta genom att använda det förtryckta returformuläret och returnera varan till oss.

 

11. Överlåtelse

Hoi Polloi AB förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

 

12. Klausulers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

 

 

14. Bolagsinformation

Hoi Polloi AB är registrerat med säte i Stockholm.
Registrerat kontor: Klackvägen 24, 12639 Hägersten
Org.nr: 556981-6589
Momsregistreringsnummer: SE556981658901

E-post: kundservice@hoipolloi.se


16/03/23

bottom of page